Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:48:21

09/12/2004 7:15:27 am
Nuders samhällsmodell har skapat "köttberget". Finansminister Pär Nuder varnade i ett tal för ?köttberget? av 40-talister. Oavsett ordval har han rätt i sak - men detta är bara effekten av hans eget samhällssystem med stor stat som gör människor till problem. Om detta skriver undertecknad idag i Göteborgs-Tidningen:
"Redan idag går bara tre miljoner av våra nio miljoner i befolkningen till jobbet en vanlig arbetsdag. När de många som är födda på 1940-talet börjar gå i pension förvärras denna situation. Allt färre försörjer allt fler.
Det här är vad Pär Nuder beskriver. En avgörande prövning för samhällsmodellen i hela västra Europa. Men vad är det för samhällsmodell som gör det till ett problem att människor lever länge? Där det talas om tvångsarbete?
Modellen med en stor stat som tar hand om oss från vaggan till graven är problemet, inte lösningen. När människor blir problem för systemen ? ?köttberg? ? finns fundamentala fel och de kan bara lösas genom en ny, humanistisk, modell: privat välfärd."

Läs hela artikeln här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0