Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:05:32

12/06/2007 8:10:23 am
Vänstervåndor. Imorgon företräds således Vänsterpartiet i riksdagens partiledardebatt av gruppledaren Alice Åström, inte partiordförande Lars Ohly. I ett anmärkningsvärt drag har partiets ledning beslutat att ställa Ohly åt sidan. I största offentlighet pekas han helt enkelt ut av det egna partiet som inte bara en dålig kommunikatör utan också som förklaringen till partiets dåliga valresultat. En förnedrande behandling som visar ett parti i viss desperation. Bakom detta står naturligtvis den gamla interna kampen mellan kommunister och socialister. Partiet har smulats sönder långsammare än Berlinmuren, men ett sammanbrott verkar det ändå vara.

<-- Home
RSS 2.0