Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:23:59

14/06/2007 3:50:45 pm
Debatt om löner. Viss debatt har utbrutit på svenska ledarsidor till vänster om lönebildning och arbetsmarknad, som följd av mina kommentarer i media. Se exempelvis här och här. I grunden handlar påståendena om att vi behöver mindre löneskillnader och kraftigare löneökningar för löntagare.

Som LO har konstaterat är ersättningarna till de 50 VD:arna med högst lön höga. Det är chefer i multinationella företag där rätt eller fel rekrytering kan avgöra om man ska minska eller öka antalet anställda i tusental. Att rekrytera rätt på en global marknad är således avgörande också för medarbetarna.

Men för alla andra svenskar, bortåt 99,99 procent av befolkningen, är skillnaderna i disponibel inkomst mycket små. Näst minst bland de industrialiserade länderna i OECD. Det är det sammanhanget vi bör foksuera på. Är skillnaderna då verkligen för stora? Lönar sig verkligen extra arbete och utbildning för mycket idag?

Dessutom, vill man ha rejälare löneökningar så borde man verka för en friare arbetsmarknad med mindre facklig makt. I länder som Storbritannien, där arbetsmarknaden är friare, har reallönerna ökat mer än i Sverige de senaste 15 åren.

<-- Home
RSS 2.0