Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:18:51

20/06/2007 5:34:35 pm
Grov överbeskattning! Statens överskott beräknas bli 138 miljarder kronor i år och 118 miljarder kronor nästa år. Med andra ord drar staten in så många miljarder mer än vad som behövs för de offentliga utgifterna. Även om man instämmer i att vi ska ha så omfattande offentligt åtagande dras således hundratals miljarder extra utöver det in. Detta är en väldig överbeskattning. Statsminister Fredrik Reinfeldt talar om ytterligare skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare i höst. En vettig början, fortsätt så och ta bort värnskatten på vägen, som står för 4 av de 138 miljarderna. Det finns absolut ingen anledning att överbeskatta svenska folket. Dra snarast ned skatterna så att de åtminstone kommer i paritet med utgifterna.

<-- Home
RSS 2.0