Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:08:10

24/06/2007 2:03:13 pm
Frihetlig essätävling. Hur skulle din favorittänkares idéer kunna göra dagens värld friare och bättre? Se där något att ägna några regniga sommardagar åt. Skriv en essä på det temat och skicka in före den 15 augusti till mattias.svensson@timbro.se. Du har chansen att vinna 10 000 kr.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0