Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:23:19

03/07/2007 11:40:57 am
Utmärkt! I gårdagens DN hade Gustav Andersson, landstingsråd (c) och Magnus Andersson, ordförande CUF, en bra debattartikel. De föreslår en avveckling av nuvarande socialförsäkringar till förmån för ett system med grundtrygghet, utöver vilket man får köpa privata försäkringar. Eftersom skatten kan sänkas rejält med denna reform kommer de som vill att ha råd med det. Ett system med stora mått av valfrihet och frivillighet och anpassat till en ny tids krav. Befriande nog uttalat utan vidare hänsyn till kortsiktiga väljarsympatier. Reformpolitiker i aktion.

<-- Home
RSS 2.0