Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:24:25

04/07/2007 8:28:38 am
Onsdagsintervju. Idag är undertecknad intervjuad i realtid.se med anledning av arbetet med min nya bok. På det stora hela en bra artikel. Tyvärr framgår inget av mina påpekanden om att inkomstskillnaderna inte har ökat nämnvärt i reformländer, inte heller att fattigdomen har minskat kraftigt. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0