Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:15:55

08/07/2007 9:00:11 am
Ständigt detta klimat... Ungefär samtidigt som ett stort antal artister sjöng sig hesa i 24 timmar inom Live Earth kom ännu en studie med belägg emot den etablerade hotbilden. Forskare har dragit slutsatsen att när jordens temperatur för 120 000 år sedan var fem grader varmare så var förvisso södra Grönland just grönt - men resten var täckt av lika tjock is som nu. Med andra ord leder inte uppvärmning till smältande isar och högre vattenytor. Det styrs av andra faktorer. Läs mer här.

Live Earth kom liksom lite för sent. Hysterin har långt ifrån lagt sig, men det kommer i stort sett dagligen belägg som detta. Nya opinionsmätningar har också visat att medborgarna börjar se igenom hotbilden. Fakta kommer naturligtvis inte att ändra uppfattningen hos de klimattroende. De vill så gärna ha detta hot så de kan få belägg för stora statliga ingrepp för att lägga om samhället. Kampen är minst lika mycket emot globalisering och kapitalism som för miljön.

Och här på Gotland plågas vi av 14 grader och regn inför Almedalsveckan...

<-- Home
RSS 2.0