Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:49:25

09/12/2004 2:01:17 pm
"Ekonomisk ojämlikhet är rättvis." I denna veckas Smedjan argumenterar Nima Sanandaji tydligt och väl för att skillnader i inkomst beror på skillnader i insats av främst utbildning och arbete. Därför är det rättvist att man själv får behålla frukten av det man arbetar ihop och att det inte beskattas bort. Bidrag gör det bara olönsamt att förbättra den egna situationen. Han beskriver bl a med statistik från Census Bureau hur inkomstkillnader i USA beror på förmåga och insats, inte social bakgrund. Nima kom själv till Sverige från Iran som 9-åring och studerar idag bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Lärvärd artikel!

<-- Home
RSS 2.0