Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:29:45

12/07/2007 3:30:53 pm
"Vädret slog ut klimatet." Så formulerade Anders Ydstedt fyndigt utvecklingen i Almedalen. Klimatlarm före, betydligt mindre nu - efter ordentligt med kyla och regn. Det hindrar nog inte de klimattroende. Helt i enlighet med klassisk cirkelargumentation anser de ju även kyla vara ett tecken på global uppvärmning...

<-- Home
RSS 2.0