Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:01:59

10/12/2004 11:37:52 am
Generellt eller selektivt? I den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden recenseras min bok. Inte fullt överrskande är rubriken "Bra frågor men fel svar". Nina Blomberg, som har recenserat, skriver att jag "längtar efter ett systemskifte där generell välfärdspolitik ersätts med en selektiv där var och en genom försäkringslösningar ska finansiera och planera för egen välfärd". Detta är helt rätt tolkat. När jag i tisdags kväll debatterade välfärd med Bo Könberg på Liberala Klubben fokuserade han också på frågan om generell eller selektiv offentlig välfärd. Även om han instämde i mycket i boken var han kritisk mot denna del. Frågan är egentligen om det offentliga ska göra allt åt alla eller inriktas mot vissa. Onekligen kan det låta trevligare att alla får något; jämlikhet är en stark överideologi. Men är verkligen syftet med offentligt finansierad välfärd att alla, även de som kan betala, lever av den? Idag får miljonärer barnbidrag. Är det rimligt när de offentliga resurserna inte räcker till det allra viktigaste ens? Selektiv i detta fall innebär ju att det är de som kan klara sig mer själva som väljs bort. Det offentliga skulle då främst inriktas på de som inte själva kan betala. Offentlig välfärd motiveras ofta av solidaritetsskäl. Idag är det inte så. Av tio skattekronor en genomsnittlig svensk betalar in är det bara två kronor som omfördelas till andra. Resten går in i offentliga system som man själv får lika stor del i. Varför ska det offentliga ta in fullt så mycket bara för att bestämma hur jag ska använda de pengar som ändå används för mig själv? Varför inte behålla mer och bestämma själv, samtidigt som den skatt som omfördelas blir kvar?

<-- Home
RSS 2.0