Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:40:21

22/08/2007 10:38:08 am
Ny fastighetsskatt. Klokt tänkt och väl argumenterat av Villaägarna i Dagens Nyheter härom dagen, där deras förslag till ny fastighetsskatt framförs. Även särintressen kan ibland spela en konstruktiv roll... Regeringen borde beakta förslaget seriöst.

<-- Home
RSS 2.0