Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:21:43

22/08/2007 12:36:21 pm
Alla talar om Facebook. De senaste dagarna har media fyllts av reportage om Facebook, en sorts mötesplats på nätet. Undertecknad tillfrågades för några veckor sedan av en bekant om att vara med där. Sedan inregistreringen har i snitt kanske fem förfrågningar om att knyta kontakt inkommit per dag - från vänner, tidigare kollegor och andra. Ofta personer i andra delar av världen man inte har träffat på ett bra tag. Helt klart roligt och möjligen till nytta. Men det är bara tiden som kan visa hur mycket man eventuellt kommer att använda denna tjänst. Prime PR har just publicerat en s k Spaning om Facebook, kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0