Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:45:01

27/08/2007 10:51:07 am
Biståndets särintressen. Regeringen presenterar en ny biståndspolitik. Dess huvuddrag är att biståndets omfattning ökar, antalet mottagarländer reduceras och uppföljningen ska bli bättre. Men politiken kritiseras från många håll redan innan den har presenterats.

Socialdemokraterna är arga för att de inte har varit med. (Var de borgerliga med i sådana sammanhang någon gång under alla år med s-v-mp?) Biståndsorganisationer, vars verksamhet i hög grad finansieras via det offentliga biståndet, är också arga för att inte ha varit med. Journalister påstår att fattiga länder drabbas av detta, trots att minskningen av antalet länder bygger på en fokusering på länder med störst behov.

Kan det vara så att biståndspolitiken länge har varit en stor offentlig budgetpost med mycket liten granskning? Att allt fler särsintressen har dragits in och blivit delar av ett komplex där ett övergripande syfte är att expandera snarare än uppnå resultat? Svar kommer i en bok från Timbro den 17 september.

<-- Home
RSS 2.0