Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:49:06

28/08/2007 9:07:31 am
Brott mot föreningsfriheten. I nordliga delar av landet samarbetar tydligen olika statliga myndigheter med facket om att inspektera arebetsplatser för att se till så svartarbete inte förekommer - enligt Rapport. Denna verksamhet ska även innefatta inspektion av att kollektivavtal finns.

Staten ska använda sina myndigheter för att tillse att lagar följs. Att blanda ihop myndighetsutövning med fristående, privata, organisationers verksamhet är dock i grunden problematiskt för en rättsstat. Ett än större problem kan dock vara om staten tillsammans med facket kampanjar för kolletivavtal. Friheten att teckna eller avstå från att teckna kollektiva avtal är central.

Undertecknad kommenterar detta i morgonens nyhetssändningar från Rapport.

<-- Home
RSS 2.0