Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:22:43

29/08/2007 5:59:30 pm
Norska fjordar, amerikanska inkomster och svensk fattigdom. Undertecknad är för närvarande i Norge, vid Hardangerfjorden, med den så kallade Kebnekaisegruppen. Detta är en årlig sammankomst för en grupp namnkunniga ekonomer, varav flera är goda vänner. Konferens och strapatser på schemat. Samt god stämning.

Årets ämne är ojämlikhet - olika aspekter, mått, åtgärder och effekter. Är t ex höjda inkomster för låginkomsttagare viktigare än jämlika inkomster i samhället? Ofta ökar fattigas inkomster när rikas inkomster också ökar. Men vissa är så starkt emot att rika blir rikare att de är beredda att acceptera att de fattigaste förblir fattiga.

En intressant information som refererades från den s k Luxemburg Income Study jämförde de disponibla inkomsterna hos den fattigaste tiondelen i olika länder med medianinkomsten i USA. Den fattigaste tiondelen i Sverige ligger på ca 33 % av USA:s median. (Inklusive bidrag m m.) Den fattigaste tiondelen i USA ligger på 39 % av USA:s median.

<-- Home
RSS 2.0