Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:36:17

03/09/2007 6:44:36 am
Stämmotider. Centerpartiet har fortsatt initiera och diskutera nya idéer, trots försök att motverka detta. Alla nya förslag fick inte stöd av en majoritet på stämman, men diskussionen verkar ha varit öppen och nyfiken.

Till de förslag som däremot fick majoritet hör att facket inte ska tillåtas rikta stridsåtgärder mot företag vars medarbetare inte är fackliga medlemmar. Egentligen självklart, kan tyckas, men kontroversiellt i Sverige. Viktigt och modigt av Centern.

MUF har också haft stämma och där bland annat tagit ställning mot svenskt införande av euro som valuta. Det är förvisso ingen självklar fråga och det finns respektabla argument för båda sidor. Dock talar ju de närmaste åren för att argumenten att vara med stärks, i och med nya länders inträde.

Och MUF:s motivering att svensk ekonomi har gått bättre än snittet i euroområdet är svagt. Många faktorer - främst nationella - avgör ekonomisk framgång. Det finns euroländer, som Irland, som har gått bättre än Sverige. Frågan är - allt annat lika - hur just euron påverkar utvecklingen.

<-- Home
RSS 2.0