Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 09:18:03

06/09/2007 12:31:46 pm
Ingens statsrådspost kan vara så åtråvärd... Försvarsminister Odenbergs avgång visade prov på civilkurage. I sig är det inget vare sig uppseendeväckande eller nytt i att en minister hellre behåller övertygelsen än positionen. Det är inte heller konstigt att en ny regering inte har funnit alla former.

Men ändå. Regeringen genomför en betydande mängd reformer - mycket i rätt och viktig riktning. Men den motiverar, argumenterar och berättar väldigt lite om detta. Det saknas ett sammanhängande budskap om målet och visionen. Denna avsaknad av klar riktning och kommunikation skapar problem.

Göran Persson hade ett minst sagt skakigt parlamentariskt underlag. Budgetförhandlingar med v och mp utvecklades till farsartade inbördeskrig. Ministrar avgick. Men Persson gav intrycket av att ha koll på situationen, en svår konst. Och detta med en regering som intet relevant gjorde.

"Let the dog see the rabbit", påpekade Nya Zeelands finansminister Roger Douglas om behovet av entydig kommunikation när man genomför reformer. Om medborgarna ser målet och känner ett ledarskap följder de med på resan. En viktig lärdom. Det är i ett tillstånd som upplevs som ledarlöst som avgångar blir till problem.

<-- Home
RSS 2.0