Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:03:33

17/09/2007 10:22:41 am
Ett år utan Persson. Ja, bara det är ett gott skäl att vara lite extra uppåt denna dag. Ett år efter tillträdet diskuteras resultatet av ett år med Alliansen i regering. Har de gjort för mycket och för fort eller tvärtom? Gör de rätt saker, i rätt ordning? Tja. Utom allt tvivel står att de snabbt har gjort mycket av vad de har lovat. Och de har fokuserat på arbetsmarknaden, vars goda utveckling delvis är en följd av reformerna, enligt bl a KI. Alla regeringar riskerar dras ned i regerandets svårigheter, men de har behållit tempot. Det måste fortsätta och det behövs mer kommunikation om vad som sker och varför. Samt en gemensam berättelse om målet och värderingarna bakom de enskilda förändringarna. En början kan vara denna vitbok - om än orange - som visar att en lång rad vallöften är eller håller på att bli uppfyllda.

<-- Home
RSS 2.0