Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:48:12

18/09/2007 11:56:40 am
Utebliven debatt. Några drivande personer på Örebro Universitet har försökt att åstadkomma en debatt inför studenterna i statsvetenskap om framtidens välfärd under hösten. Undertecknad tackade ja direkt. Flera veckors sökande efter en motdebattör har dock bara producerat nekande svar, meddelar besvikna arrangörer. Ingen tillfrågad i hela vänstersfären från tankesmedjor till Vänsterpartiets riksdagsgrupp tycks kunna ställa upp denna höst. Fungerar inte plakaten och slagorden på universitetet?

<-- Home
RSS 2.0