Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:54:18

21/09/2007 10:23:34 am
Komplett värdelös opposition. I gårdagens kommentar till statsbudgeten påpekade undertecknad att mycket var bra, och lyfte sedan fram ett par kritiska kommentarer. Nu när man har tagit del av vänsterns kritik vill jag understryka den första delen. Regeringen är ett underverk i jämförelse med oppositionen.

Pär Nuders oansvariga populism är pinsam. Regeringen har kraften - i motsats till många andra regeringar - att genomdriva reformer i högkonjunktur så landet bland annat klarar nästa nedgång bättre. Med närmast desperata överord kritiseras detta. Precis som förr framhålls att inget behöver göras. Allt var utmärkt förr, i den bästa av världar. Mona Sahlins synpunkter begränsade sig till den intellektuella höjpunkten att hon var "förbannad".

Sture Nordh, som är mer partipolitisk aktivist än någonsin som TCO-ordförande, påstår att familjer och kvinnor "drabbas". När ska den majoritet av TCO-medlemmarna som röstade på Alliansen kräva en ny ordförande?

Förhoppningsvis drar dumheterna ned oppositionens trovärdighet. Eller åtminstone tänder lite mer kampvilja hos regeringen.

<-- Home
RSS 2.0