Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 09:07:31

25/09/2007 2:21:59 pm
Överbeskattning? Just åter från lunchmöte på Liberala ekonomklubben, där dagens huvudgäst var finansminister Anders Borg. Ämnet var naturligtvis budgeten, strategin och tankarna bakom den.

Sverige har en av Europas mest reforminriktade regeringar. Och en finansminister som är intellektuell och övertygad. Återigen: det är inte alltid lätt att genomdriva tuffa beslut i goda tider, men det sker nu.

Borg påpekade dock två gånger i sitt anförande att undertecknad nog är emot de stora överskotten. Han argumenterade för betydelsen av ordning och reda i statsfinanserna, inte minst för en borgerlig regerings trovärdighet.

Att det nu finns finanspolitiska ramar och budgetmål är mycket viktigt - och en förklaring till ekonomins styrka. Men överskotten behöver inte vara av denna omfattning. Svenska folket betalar nu 100 miljarder mer i skatt varje år än vad som behövs för att finansiera de offentliga utgifterna.

Regeringen sänker skatter - bra. Men vi borde få behålla ännu mer av våra pengar. Det är bättre om medborgarna har stora överskott än att staten har det. Skattetrycket kan sänkas snabbare. Om sänkningarna stimulerar sparande kan överhettning undvikas.

<-- Home
RSS 2.0