Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:55:08

01/10/2007 10:34:57 am
Bra om entreprenörskap. I en ny bok, "Entreprenörskap" (SNS), går Magnus Henrekson och Mikael Stenkula i Schumpeters och Baumols anda och understryker entreprenörernas roll för utveckling och tillväxt. På ett pedagogiskt och faktarikt sätt sammanfattar de den ekonomiska forskningens syn på entreprenörskap idag - delvis i kontrast till den neoklassiska syn som fortfarande dominerar nationalekonomins praktik.

En viktig poäng är att entreprenörer oftast inte uppfinner produkter - det är inte deras främsta bidrag. Bill Gates uppfann inte Microsofts datorer eller program. Entreprenörens främsta bidrag är att hitta en ny, produktiv, roll för varor och tjänster - att skapa nya användningsområden, hitta nya konsumenter, organisera nytt, etc.

Som just William Buamol brukar påpeka: Även i Romarriket fanns ångmaskiner, men de användes bara till att öppna och stänga tempeldörrar. I industrialismens Storbritannien däremot fanns entreprenörer i fri konkurrens, som såg en helt annan nytta med ångmaskinen. Och välståndet började byggas snabbt.

Läs mer om boken här - >

<-- Home
RSS 2.0