Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:27:41

02/10/2007 10:43:21 am
Hårsfjärden. Många viktiga fakta och klargöranden om en dramatisk period i Sveriges säkerhetspolitiska historia på dagens SvD Brännpunkt. Man undrar ibland vilken bevekelsegrunden är hos dem som torgför konspirationsteorier om Natoubåtar och liknande - annat än en förlängd s k kålsuparteori.

Läs artikeln här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0