Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:17:52

02/10/2007 3:43:08 pm
Sälj! Råkade hitta en studie med viktiga fakta. En enkätundersökning med inte mindre än 41 000 svenska företag om huruvida de behöver konkurrera med kommunala bolag. Som bekant har kommunala bolag bland annat fördelen att ha tillgång till skattebetalarnas pengar.

Av undersökningen framgår att inom fastigheter, uthyrning och företagstjänster möter privata (små)företag kommunal konkurrens i 184 kommuner. Inom bygg och anläggning i 164 kommuner. Och inom hotell och restaurang i 160 kommuner.

Undersökningen är från 2005. Då fanns cirka 1400 kommunala bolag, med en årlig omsättning på 130 miljarder kronor. Det är 1400 kommunala bolag för mycket.

Läs studien här - >

<-- Home
RSS 2.0