Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:50:23

11/12/2004 4:24:58 pm
Respekt! Igår kväll var jag på det trevliga och välbesökta releaseminglet för Christian Gergils nya bok "Respekt!" (Corbeau Förlag). Den handlar om hans tid på Farmen, innan han blev den erkänt värdige vinnaren, och vilka slutsatser som kan dras. På baksidan står:
"Det här är en bok om att kräva och visa respekt. Men också om att vara ärlig och säga ifrån."
Gergils ser också Farmen som sin personliga revansch, vilket beskrivs i inledningen:
"Den som följer vissa gamla och egentligen självklara regler om moral, respekt, ansvarstagande, sanning och rätt kan till slut få chansen att komma igen som vinnare."
Han har i andra sammanhang också fört resonemanget vidare från Farmen till hela samhället. Både avseende moral och vikten av frihet och att stå emot gruppen och starka kollektiv. Boken ska bli intressant läsning - inte minst för oss som missade själva serien på TV.

<-- Home
RSS 2.0