Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:06:50

04/10/2007 8:15:38 am
I TV4 om privat sjukvård. Tydligen kommer Kalla Fakta på TV4 ikväll att sända ett reportage med budskapet att privata vårdcentraler ger sämre vård för att tjäna pengar. Som belägg för detta har Gustaf Fridolin - reporter - tydligen tre anekdoter.

Med anledning av detta debatterade undertecknad privat sjukvård i dagens Nyhetsmorgon med Göran Dahlgren, folkhälsoutredare och aktiv förespråkare av offentliga monopol. Detta kan ses här, under "Se inslag från programmet".

Nu hade Fridolin lite otur. För bara någon dag sedan kom Health Consumer Powerhouse i Bryssel med sin årliga jämförelse av europeiska sjukvårdssystem. Läs här. Sjukvården i 27 länder bedöms utifrån 28 kritierier. Något större underlag än Fridolins, med andra ord. Schweiz och Nederländerna, som har mest privat sjukvård, får högre poäng än Sverige.

Att förbjuda sjuksköterskor att starta eget, konkurrera och nå vinst om de lyckas väl är att skapa problem - inte minst i form av köer. Problemet idag är snarare att den offentliga sjukvården dominerar så kraftigt och att privata entreprenörer fortfarande är offentligt finansierade.

Det som framför allt förbättrar sjukvårdens kvalitet är om privata enheter förlorar intäkter genom att konsumenten har chansen att välja något annat - och ta pengarna med sig. För att komma dit krävs fortsatta reformer av finansieringen.

Tyvärr hann jag inte bemöta påståendet om att Nederländerna inte skulle ha så mycket privat sjukvård. Efter den reform som trädde i kraft i år har alla i Nederländerna privat sjukvård via försäkringsbolag. Medborgarna visar sig dessutom utnyttja rätten att välja i hög grad.

<-- Home
RSS 2.0