Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:18:58

10/10/2007 11:58:51 am
Diskussionen åter öppnad. Moderaternas gruppledare i riksdagen, Lars Lindblad, har förklarat att de nu "stänger" diskussionen om att avreglera bostadsmarknaden. Med all sannolikhet är detta uttryck ett bra sätt att sätta fart på vad som är en mycket viktig debatt.

Lindblad påstår att väljare blir oroliga för tanken på så kallade marknadshyror. Moderaterna vill därför ta tydlig ställning för dagens planekonomiska bostadsmarknad för att undanröja tvivel. Genom att bli bruksvärdesfantaster ska Moderaterna försäkra väljarna om att inget lär hända.

Det är sant att en reformregering måste ha väljarnas förtroende. Och då kan man inte göra allt på en gång eller för snabbt. Men att ta ställning för ett system i sak som bara skapar förlorare kan aldrig vara vettigt. Vid sidan av arbetsmarknaden är detta den marknad som är i störst behov av liberalisering i Sverige.

Köer, svarta marknader, centralstyrning, oflexibilitet - och många unga utan bostad - är följder av den planekonomiska bostadsmarknaden. Precis som med planekonomi inom produktion av bröd, eller för den delen inom sjukvård. Systemet är skadligt och måste förändras.

Det går att förändra. Och att få väljarna med sig. Att vara en reformregering och delvis signalera stillestånd blir bara förvirrande.

<-- Home
RSS 2.0