Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:26:53

10/10/2007 12:06:48 pm
Populismens högborg. Den socialdemokratiska skuggbudgeten förtjänar en del kommentarer. Alltför många åtaganden har hindrat detta för min del fram tills nu. I den s k Duellen på TV med Fredrik Reinfeldt - som var drivande och tydlig - var Mona Sahlin påfallande tomhänt. Det är en följd av deras politiska vägval.

Socialdemokraterna har förblivit bidragspartiet. Högre bidrag till höginkomsttagare, finansierat med högre skatter för vanligt folk, är kärnan. Oberoende bedömare har dragit slutsatsen att en tredjedel av de nya jobben är en direkt följd av regeringens reformer. När socialdemokraterna säger nej till reformerna är det ett nej till tiotusentals nya jobb.

Och populismen fortsätter vara pinsam. Detta är tydligast i frågan om den s k förmögenhetsskatten. Socialdemokraterna agiterar emot dess avskaffande med argument som att "bidrag sänks för att sänka skatten för de rika". Trams.

Alla experter är eniga om att förmögenhetsskatten är skadlig. Till och med förre LO-chefekonomen P-O Edin. Den drar in fyra miljarder om året till statskassan. Men den har tvingat ut cirka 1000 miljarder ur landet - som hade kunnat finansiera fler satsningar av entreprenörer. Än färre jobb blir följden av dess återinförande.

Det förtjänar att sägas igen: Regeringen är ett underverk i jämförelse med oppsoitionen.

<-- Home
RSS 2.0