Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:16:40

10/10/2007 12:16:31 pm
Centerns tankesmedja. Utmärkt av Centerpartiet att starta en "grön och liberal" tankesmedja för en del av intäkterna från försäljningen av dagstidningarna. Det kan aldrig föras fram för många frihetliga idéer i debatten. Martin Ådahl, som ska leda uppbyggnaden, är dessutom en person med erfarenhet och kreativitet.

Politiker kommer inte på idéer eller reformer, det gör andra. Politiker har fullt upp med att verka för de förslag de redan har för största möjliga genomslag. Tiden räcker maximalt till att sondera terrängen efter nya idéer. Men andra måste utforma denna terräng.

Ett viktigt kriterium för en tankesmedjas framgång i såväl utformandet av idéer som framförandet av dem är en oberoende ställning. Centerpartiet måste ha mod nog att göra tankesmedjan fristående från partiprogram och partiets dagspolitiska uppfattningar.

<-- Home
RSS 2.0