Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 08:31:39

11/10/2007 6:08:00 am
Rosengren om statliga företag. Om en liten stund presenteras en rapport på Timbro där undertecknad har sammanställt information om hur staten har sålt företag de senaste 30 åren. Det har skett under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar i en pragmatisk process.

I DN Ekonomi finns en artikel denna morgon om rapporten. Förre näringsministern Björn Rosengren har läst och kommenterar. Han vill att staten ska sälja mer och framför ett principiellt argument mot statligt ägande av företag; "man ska inte blanda ihop ideologi och affärer".

<-- Home
RSS 2.0