Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:58:20

11/10/2007 9:38:32 am
"Försäljning av statliga företag under tre decennier." Denna morgon presenterade således undertecknad en rapport om statligt ägande av företag. Syftet var att bidra till mer av sakdebatt i denna viktiga fråga, och visa att staten har sålt företag i en pragmatisk anda i tre decennier. Detta har skett under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Rapporten sammanställer alla försäljningar och erbjuder således en sorts uppslagsverk i koncentrat. Det framgår också att försäljningarna ofta har lett till snabbt stigande aktiekurser, till gagn för de nya ägarna. Det finns och har funnits goda skäl för staten att sälja företag - det är därför det har skett under lång tid.

Uppdatering: Dick Kling har intressanta kommentarer till rapporten på bloggen Folkkapitalism.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0