Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 00:19:55

12/10/2007 1:27:42 pm
Stora journalistpriset? I senaste numret av Resumé argumenterar Fredrik Andersson, Prime PR, och Billy McCormac, Timbro, för att Stora Journalistpriset utdelas till bloggen som företeelse. En intressant idé. Sannolikt har inget konkurrensutsatt de tradtionella tryckta medierna mer än bloggarna. Kanske är de vad satellit- och kabel-tv var för statstelevisionen. Många bloggar är naturligtvis skräp. Men många är kvalificerade granskare, fyndiga kommentatorer och alternativa källor. Allt det är bra för såväl det offentliga samtalet som för de tradtionella medierna. De har varit vana vid måttlig granskning. Men den har blivit tuffare tack vare flera bloggar, vilket ökad mångfalden och kvaliteten.

<-- Home
RSS 2.0