Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:16:24

12/10/2007 1:52:59 pm
Höjd a-kassa ger färre i arbete. I Finland höjdes a-kassan med 15 procent. Det direkta resultatet blev lägre sysselsättning och i genomsnitt en månads längre arbetslöshet för de arbetslösa. Detta är slutsatsen i ett Working Paper från IFAU, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering.

Fortfarande sänks dock den finska a-kassan efter 150 dagar, och då försvinner den negativa effekten av den genomförda höjningen. Forskarnas egen iakttagelse är att de arbetslösa börjar "söka arbete mer aktivt först efter att ersättningen har sänkts".

Ytterligare en bit fakta som belyser det självklara: högre bidrag leder till färre i arbete. Och tvärtom. Ett bra svar till Pär Nuder på hans upprepade fråga om hur fler kommer i arbete när a-kassan sänks. Om inte Sveriges stigande sysselsättning är svar nog, vill säga.

Läs IFAU:s Working Paper här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0