Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:39:52

14/10/2007 4:35:33 pm
Tågblogg. Statens Järnvägar har infört trådlöst nätverk på tåget. Åtminstone det från Göteborg som jag nu sitter på. Har just debatterat framtidens socialförsäkringar - egentligen hela registret från arbete till trygghet - med bland andra Anna Hedborg. Detta på Miljöpartiets kommundagar. Ett par hundra kommunalt förtroendevalda miljöpartister lyssnade.

Heder åt Miljöpartiet för att bjuda in en så bred panel och därmed för öppenheten för nya idéer. På flera sätt en spännade och intensiv diskussion. Mina förslag om frivillighet, mångfald och valfrihet inom socialförsäkringar var jag dock tämligen ensam om på scen. Sedvanliga slagord om faran med att låta människor bestämma själva och "marknadens" eländighet. Men givande och roligt.

<-- Home
RSS 2.0