Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:19:35

18/10/2007 10:01:39 pm
Bloggmöte. Igår kväll inledde undertecknad på ett möte med ett 20-tal frihetliga bloggare på temat varför staten ska sälja allt ägande i alla företag. Där närvarade också representanter från regeringskansliet. Ett spännande och dynamiskt forum. Möten skapar kontakter och förståelse - och ger information. Inte minst kan det vara viktigt i denna fråga, där principerna är glasklara, men metoderna kan vara många och komplexa. Och att bloggare möts gör dem inte mindre oberoende, bara lite mer bekanta med varandra och välinformerade.

<-- Home
RSS 2.0