Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:32:14

13/12/2004 1:57:40 pm
Svensk Linje: För deterministiskt men ändå strålande. I senaste numret av Svensk Linje recenserar Klas Hjort min bok. Han är till stor del positiv och anser att boken är "nyttig och lärorik läsning". Hjort anser att den "beskriver på ett strålande sätt välfärdsstatens inneboende systemfel" och innehåller "gott om förtjänster". Däremot är han kritisk till det han uppfattar som determinism, att den utveckling som beskrivs kommer att inträffa oavsett vem som styr:
"Det vore inget vidare om unga opinionsbildare valde att strunta i politisk påverkan med hänvisning till att välfärdsstaten kommer att krascha med eller utan deras hjälp."
Instämmer i detta. Självklart betyder det mycket att vi argumenterar för ett bättre samhälle. Min förhoppning är att så många som möjligt vill plocka argument och fakta från boken för att göra det. Jag tror inte heller att allt nytt kommer automatiskt. Däremot är jag optimist och är övertygad om att vi ser nedräkningen för den stora staten. Det finns definitivt obevekliga fakta och trender i verkligheten. Oavsett värderingar har vi att förhålla oss till denna verklighet. Detta har ytterligare en poäng: jag vill inte att bara de redan övertygade ska ta till sig bokens tema. Jag vill att alla, från höger till vänster, ska kunna göra det. Vi lever i samma verklighet. Slutligen tror jag även det är sant att flertalet partier successivt kommer att skifta sin politik i denna riktning. De var ju rätt överens om att bygga ut dagens stora stat - jag tror de även blir alltmer överens om att backa ur detta historiska felsteg.

<-- Home
RSS 2.0