Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:30:53

19/10/2007 1:48:00 pm
Fiffelforskning. Det är inte första gången s k "välfärdsforskare" bestämmer sig för att vara för en omfattande väläfrdsstat först och sedan letar bevis för att de har rätt. Igår på DN Debatt var det dags igen och nu var påståendet att omfattande statlig familjepolitik leder till lägre spädbarnsdödlighet. Minsta granskning av deras argument visar att de har fel. Mattias Svensson går igenom en rad punkter här. Lägg till detta att Sverige hade lägre spädbarnsdödlighet än jämförbara länder redan 1950 - då vi hade lägre skattetryck än de flesta, inklusive USA - och bilden blir en helt annan. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0