Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:13:43

22/10/2007 1:48:03 pm
Södertörn. Just åter från att ha talat om globalisering, ekonomisk frihet och utveckling för studenter av "Utveckling och internationella relationer" på Söderstörns Högskola. Mycket trevligt och intressant, en öppen atmosfär. Möjligen säger det också en del att studenterna efteråt påpekade att det var första gången efter ett par år där som detta perspektiv fördes fram...

<-- Home
RSS 2.0