Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:26:31

23/10/2007 8:56:37 pm
Att tala till punkt. Undertecknad medverkade i Veckans Debatt på Axess Television och ämnet var "girighet". Ett laddat och spännande ämne. Övriga debattörer var bl a en präst, en LO-utredare och en företagsledare. En snabb och innehållsrik diskussion som tillät fördjupningar. Programmet, som sändes i söndags, kan ses här (klicka på Veckans Debatt).

<-- Home
RSS 2.0