Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:34:35

25/10/2007 10:41:40 am
I Frihetsjournalens podcast. Dick Erixon driver inte bara en skarp och framgångsrik blogg utan har också utvecklat denna plattform till fler sätt att kommunicera. En av dessa nya kanaler är Frihetsjournalen och dess podcast. Denna vecka är det undertecknad som är intervjuad och samtalet handlar om betydelsen av att sälja statliga företag. Lyssna här.

<-- Home
RSS 2.0