Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:31:30

31/10/2007 12:56:28 pm
Keynes vs Hayek. Mellan 1975 och 1995 ökade lönerna i Sverige med 400 procent. Reallönerna ökade dock endast 1 procent. 399 procent var luft - inflation. Mellan 1995 och 2005 ökade lönerna med 38 procent. Och reallönerna ökade med hela 30 procent. Betydelsen för vanligt folks levnadsstandard av den sistnämnda ökningen har förstås varit stor.

Det som hände var att Sverige och övriga västvärlden lämnade Keynes ekonomiska teorier och system. Politiken skulle inte styra konjunkturen. Istället infördes fasta normer som låg inflation, garanterad av oberoende centralbanker, och balansmål i finanspolitiken. Avreglerade marknader höjde tillväxten.

Det är Hayeks återkomst. Och för den delen Friedmans. Marknadens renässans. Staten står för stabila spelregler, inte oändliga interventioner. Med siffrorna ovan redovisas kvittot på vilken modell som fungerar.

<-- Home
RSS 2.0