Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:12:17

31/10/2007 12:52:50 pm
Bättre välfärd utan värnskatt! Regeringen gör mycket som är bra och förnyelsen av moderaterna har flera viktga och positiva delar. Men det görs också utspel som är fullständigt uppåt väggarna i sak såväl som i strategi.

Till den kategorin hör bibehållandet av värnskatten med argumentet "välfärd före värnskatt". Så uttryckte sig Fredrik Reinfeldt på moderatstämman. Anders Borg har sagt samma sak.

Staten drar in 100 miljarder mer i skatt än vad som behövs för utgifterna. Värnskatten står för fem av dessa. Det är en straffskatt på extra arbete, utbildning, strävsamhet och utveckling. Till och med fackförbundet SACO är motståndare till värnskatten.

16 länder har infört platt skatt. Polens nya regering siktar på detsamma, på 15 procent. I Sverige är skatterna progressiva och den högsta marginalskatten en av de högsta i Europa. Vilka länder premierar kunskap, arbete och utveckling mest? Sverige går emot en internationell trend.

Självklart är det viktigt att minska utanförskapet genom lägre skatter och lägre bidrag till låginkomsttagare. Men det står inte i motsättning till att öka lönsamheten för kunskap och arbete. Finns det något skäl att få in låginkomsttagare på arbetsmarknaden och sedan göra det svårt för dem att öka inkomsten?

Att säga "välfärd före värnskatt" bekräftar för det första ett statiskt perspektiv på ekonomin. Avskaffad värnskatt kan bidra till tillväxt och att premiera kunskap så att ekonomin och välfärden växer mer.

Uttalandet definierar också "välfärd" som endast skattefinansierade offentliga tjänster. Men om medborgarna får lägre skatt kan de ju förbättra sin egen välfärd i bred mening.

Strategiskt gör man det nästan omöjligt att i ett senare skede - som man ändå vill - avskaffa värnskatten. Man har ju sagt att man då inte prioriterar välfärd. Ett rejält skott i foten, helt enkelt.

Den enda förklaringen är en extrem fixering vid Rawls och en särskild modell av fördelningspolitik. De nuvarande opinionssiffrorna antyder snarare att detta skapar förvirring i sin brist på konsekvens.

<-- Home
RSS 2.0