Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:56:28

06/11/2007 10:33:33 pm
Ständigt dessa skatter. Det är mycket diskussion om politiska tjänstemän i regeringskansliet som inte har betalat alla skatter hela livet. Förvisso passar det den mediala logikens förenkling, personifiering och dramatisering, men proportionerna är beklagliga. I jämförelse får den politik de arbetar med - som betyder mycket för medborgarnas vardag - begränsat utrymme.

Ingen vet i hur hög grad människor gör tjänster åt varandra utan att däremellan betala in skatter. Men vi vet att en person som vill anlita en annan måste tjäna 6000 kr före skatt för att den anlitade ska få 1000 kr över efter skatt. Så väldiga skatter gör det omöjligt för personer med vanliga inkomster att köpa tjänster.

Lagar ska följas. Men man kan konstatera att när lagar om exempelvis skatters enorma omfattning gör livet svårt skapas ofta andra vägar. Detta är inte medborgarnas misslyckande utan systemens. Det är inte rimligt att enorma skatter driver vanligt folk att bryta mot lagar för att få livet att gå ihop.

Man kan också fråga sig vad de enorma proportionerna i den mediala kritiken får för effekter. Vågar någon som eventuellt i livet har gått mot rött eller parkerat fel någonsin engagera sig i politiken? Är människor som knappt har gått utanför dörren verkligen alltid de bästa politiska ledarna?

<-- Home
RSS 2.0