Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 00:07:51

08/11/2007 12:20:52 pm
Erfarenhet och principer. Enskilda ersoner har stor betydelse för alla organisationer - i synnerhet på centrala positioner. Att regeringen idag utsåg HG Wessberg till ny statssekreterare i Statsrådsberedningen är därför lovande. HG har erfarenhet, auktoritet och vägleds av principer. Ett starkt bidrag till uppstyrningen av regerandet, såväl strategi som vardag.

<-- Home
RSS 2.0