Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 09:25:21

09/11/2007 11:36:02 am
Fler unga får jobb än någonsin förr. Antalet unga i arbete var 8,8 procent högre tredje kvartalet i år jämfört med ett år tidigare. Läs mer. Det är en ökning på 45 000 personer. En så stark ökning av sysselsättningen bland unga har inte uppmätts förut. Mätningarna började 1963.

Självklart beror detta delvis på god konjunktur. Men tidigare har antalet unga i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat även i högkonjunktur. Nu dras dessa åtgärder ned och unga kommer istället i arbete. De sänkta arbetsgivaravgifterna, inkomstskatterna och a-kassan har naturligtvis betydelse.

KI har konstaterat att en tredjedel av de nya jobben är en följd av regeringens reformer. Den andelen kan vara större avseende jobben för unga. Ibland kan man undra hur förhållandevis begränsade reformer får så tydlig effekt. Sannolikt är signalverkan och riktningen helt enkelt viktigare än den direkta omfattningen på kort sikt.

<-- Home
RSS 2.0