Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 11:44:21

14/12/2004 9:51:10 am
Massflykten från det offentliga. När ca 65 000 personer hade röstat igår på aftonbladet.se hade 94 procent svarat att de inte litar på att det offentliga kommer att ge dem en god äldreomsorg. Tidigare har 9 av 10 i en opinionsmätning genomförd av AMF Pension sagt att de inte tror på det offentligas löften om pensionerna. Insikten om att den stora staten faller är väldigt brett förankrad. Nästan alla ser att systemet inte fungerar och kommer att förändras rejält. I den mån det idag är möjligt - om de har pengar kvar efter skatt, om sådana lösningar har vuxit fram - flyr allt fler från det opålitliga offentliga till privata lösningar. Allt tyder på att det är en utveckling som exploderar. Det offentliga gav inte trygghet utan otrygghet. Massflykten in i privata lösningar kommer rimligen att sätta politiska spår. Mer sådana lösningar kommer att släppas fram. Det offentliga dras ned.

<-- Home
RSS 2.0