Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:54:48

19/11/2007 9:54:07 am
Åsbrink kommenterar min bok. På den svenska releasen av min bok "The Guide to Reform" den 29 november kommer förre finansministern Erik Åsbrink att stå för kommentarerna. Det ska bli mycket spännande att ta del av hans erfarenheter av svårigheter och möjligheter att genomföra viktiga reformer. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0