Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:33:13

15/12/2004 11:39:59 am
Kapitalism skapar välfärd. Ofta talas det om att vi inte bara kan se till en fri ekonomi och företagande utan också måste tänka på sociala värden. Visst. Men alla förutsättningar för en god levnadsstandard och bra välfärd skapas ju av de krafter som släpps loss i ett kapitalistiskt system. Att tro att man ska kompromissa med den fria ekonomin för att främja sociala värden är minst sagt att skjuta sig i foten. Ytterligare tydliga empiriska belägg för detta har nu lagts fram i en C-uppsats i statsvetenskap vid Karlstads Universitet av Linda Hedström. Hon har utgått från Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. Sedan har hon ställt frågan huruvida det finns samband mellan företagsklimat och välfärd. I denna undersökning har hon preciserat fem faktorer som får utgöra välfärd: ohälsotal, arbetslöshet, förvärvsintensitet, medelinkomst och grad av socialbidrag. Sedan jämför hon dessa faktorer med kommunernas placering på listan över gott företagsklimat och söker eventuella samband. Slutsatserna överraskar inte, men utgör värdefulla nya belägg. Ju bättre företagsklimat, desto lägre ohälsotal, färre arbetslösa, högre förvärvsintensitet och högre beskattningsbar förvärvsinkomst. Inom de två förstnämnda områdena är sambandet tydligare än de två sistnämnda. Sambandet är svagt mellan företagsklimat och grad av socialbidrag. Intressant och användbar läsning!
Läs uppsatsen - >

<-- Home
RSS 2.0