Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:34:45

04/12/2007 10:44:46 am
Recension i Expressen. Idag skriver Svend Dahl om min bok på Expressens ledarsida. Artikeln är förvisso inte utpräglat kritisk, men innehåller två invändningar mot min bok. De är mycket förvånande, eftersom tydliga svar på de punkterna står att finna i boken. Svend Dahl skriver:

"För några år sedan var det Nya Zeeland som var inne. Nu är det oftare Estland och Slovakien, vars ekonomiska reformer lyfts fram som förebilder. Så är det exempelvis när näringslivsideologen Johnny Munkhammar skriver en handbok för systemskiften. Men jag tvivlar på att länder som Estland och Slovakien kan tjäna som förebild för politiker som vill förändra etablerade välfärdsstater."

"The Guide to Reform" är förvisso inte en bok för systemskiften. Hela budskapet bygger på pragmatism. Men huvudpoängen är påståendet att jag skulle fokusera på dessa två länder, vilket är helt fel. Jag lyfter framför allt fram reformer i Irland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Danmark, Sverige, USA och Island. Något borde länderna väl kunna lära av varandra inom den gruppen? Svend skriver vidare:

"I boken "The Guide to Reform" ställer Munkhammar den intressanta frågan om vad som krävs för att som politiker lyckas med ekonomiska reformer och samtidigt bli omvald. Men han missar en sak. Man måste utgå ifrån det samhälle som finns, inte från ideologiska modeller."

Denna fråga ägnas ett helt kapitel i boken, med rubriken "One Size Fits All?". Där går jag igenom hur jämförbara länder egentligen är och gör viktiga avgränsningar. Allt baserat på etablerad forskning och empiri. Inga ideologiska modeller över huvud taget.

Jag tror det är svårt att recensera en bok utifrån en gissning om vad den möjligen innehåller. Bättre att läsa den först.

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0